PHÂN PHỐI BIA HƠI HÀ NỘI

    Địa chỉ:  Tổ 31 Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
    Điện thoại: 098.278.1171
    Email: info@biahoihanoi.net

    Chúng tôi chuyên phân phối bia hơi Hà Nội cho các đại lý, quán bia, nhà hàng giá gốc nhà máy.