Bia hơi Hà Nội keg 30 lít

  • Sản phẩm Bia hơi Hà Nội chiết trong keg 50lít là sản phẩm được Tổng công ty cổ phần Bia -Rượu – NGK Hà Nội sản xuất và đóng trong keg Inox có dung tích 30 lít.
  • Trọng lượng cả bì từ 33,5 kg – 35 kg.
  • Trọng lượng tịnh 30 kg +/- 0,5 kg.
Danh mục:
https://biahoihanoi.net/wp-content/uploads/2021/09/chat.svg