Trụ bia vòi 2 logo màu vàng

– Kiểu dáng trang nhã, lịch sự.

– Có 2 vòi rót bia tiện lợi.

https://biahoihanoi.net/wp-content/uploads/2021/09/chat.svg